b2bbackbone.com
Kontakt Login to app.b2bbackbone.comLogin

Typiske spørgsmål fra brugere med behov for EDI-udveksling (til dagligvarekæder, grossister m.fl.)

Hvem kan jeg udveksle EDI-dokumenter med?
Du kan uden problemer udveksle elektroniske dokumenter med alle de samhandelspartnere, der er nævnt andetsteds på vores hjemmeside. Som det fremgår her, kræver de enkelte dog normalt, at du indgår en udvekslingsaftale, inden dokumentet kan passere. Du kan også udveksle dokumenter med alle andre virksomheder, der er koblet på B2B Backbone.

Koster det ekstra, hvis jeg har brug for at kunne udveksle i flere forskellige formater?
Nej, du kan udveksle i lige så mange formater, og med lige så mange samhandelspartnere, som du ønsker. Du betaler udelukkende pr. transaktion, og du kan bruge B2B Backbone lige så tit eller sjældent, du ønsker.