b2bbackbone.com
Kontakt Login to app.b2bbackbone.comLogin

Priser

Prisstrukturen for B2B Backbone er meget enkel: Du betaler kun pr. transaktion. Oprettelse koster ingenting, og du kan komme igang uden at betale abonnement. Dog anbefaler vi, at du tegner et supportabonnement, der giver dig bedre og hurtigere mulighed for at få hjælp.

Supportabonnement

Et supportabonnement koster kr. 138,00 kr./md. for en Standard aftale og 282,00 kr./md. for en Advanced aftale. Supportabonnementet dækker at vi via TeamViewer hjælper dig med at installere klient-softwaren på din server/pc og oprette dig på hosten, samt on-line support og ekstra hurtig email-support.

Transaktionspriser pr. 1. juli 2019

Vores B2B* transaktionspriser er fastlagt ud fra, at den part i samhandelsprocessen, der har rationaliseringsgevinsten, betaler gildet. Stykpriser, som angivet nedenfor:

Alle priser er excl. moms
Alle priser reguleres årligt pr. 1 juli. med udgangspunkt i juni måneds nettoprisindeks
Gældende/viste priser svarer til indeks 103,4 - juni 2019.

B2B Backbone-Light aftale:

Dokumenttype/ydelse Kr. dok.
Månedlig support- og opdateringsabonnement 0,00 kr./md.
Udgående B2B dokumenter* 0,00 kr.
Indgående B2B dokumenter* 12,26 kr.
Udgående oioUBL dok. 12,26 kr.
Fakturering forud
(ny aconto-rate faktureres, når forrige er forbrugt)
240,00 kr.

Med en B2B Backbone-Light aftale, er du igang, og kan udveksle ordre ind og faktura ud med dine partnere, som er opkoblet på B2B Backbone, samt sende oioUBL (og oioXML) faktura via NemHandel.

B2B Backbone-Standard aftale:

Dokumenttype/ydelse Kr.dok. (0-250) dok./md. Kr.dok. (251-500) dok./md. Kr.dok. (501-750) dok./md. Kr.dok. (751->) dok./md.
Månedligt support- og opdateringsabonnement 138,00 kr./md.
Udgående dokumenter B2B* 0,00 kr.
Udgående dokumenter PDF via eMail** 0,15 kr.
Indgående B2B* dokumenter* 3,03 kr. 0,97 kr.
Ind- og Udgående oioUBL dokumenter 3,03 kr. 0,97 kr.
Ud- og Indgående EDIFACT og SPEC. dokumenter 6,10 kr. 3,03 kr. 2,00 kr. 0,97 kr.
Opkrævning af betaling via NETS Leverandørservice 3,03 kr./dok. (max. 231,00 kr./md.)
Fakturering månedligt bagud efter forbrug.

Med en B2B Backbone-Standard aftale kan du udveksle ordre ind og faktura ud med dine partnere, som er opkoblet på B2B Backbone, sende og modtage oioUBL (og oioXML) via NemHandel, samt udveksle med udvalgte store EDI partnere i Danmark. (se nedenfor)

*B2B-dokumenter dækker over vores interne format, som benyttes, når du udveksler dokumenter med andre B2B Backbone-brugere.

**Hvis modtager ikke kan håndtere andre formater, sendes dokumenterne default som e-mail.

B2B Backbone-Advanced aftale:

Dokumenttype/ydelse Kr.dok. (0-250) dok./md. Kr.dok. (251-500) dok./md. Kr.dok. (501-750) dok./md. Kr.dok. (751->) dok./md.
Månedligt support- og opdateringsabonnement 282,00 kr./md.
Dokument-priser (som for Standard-aftale - se ovenfor)

Med en B2B Backbone-Advanced aftale kan du udveksle alle B2B-understøttede dokument typer, med dine partnere, som er opkoblet på B2B Backbone. Sende og modtage oioUBL (og oioXML) via NemHandel, BIS/EHF via PEPPOL. Udveksle med alle eksterne ind- og udlands EDI partnere opkoblet til B2B Backbone (se nedenfor).

Med en B2B Backbone-Advanced aftale er det som udgangspunkt gratis(*) at få etableret forbindelse til nye partnere. Hvis der er tale om opkoblinger, som kan anvendes af andre af vores eksisterende eller kommende kunder - så sætter vi partner og dokumenter op uden beregning.
(*) Test og idriftsætningsassistance er derimod som udgangspunkt ikke inkluderet. For en del partnere er procedurerne dog meget enkle og hurtige. Kontakt os for en uforpligtende snak omkring EDI aktivering af dine konkrete partnere, herunder arbejdsdelingen mellem Jer, Jeres erp-hus og os.
Er den partner du ønsker udveksling med ikke på vores liste nedenfor? Kontakt os, så etablerer vi forbindelsen.

Gebyrer for ekstra services:

Med henvisning til mailinfo d. 18.dec. 2018 "Ændrede servicevilkår i 2019" indføres følgende gebyrer for ekstraservices med virkning fra 1. august 2019.

Dokumenttype/ydelse Pris.
Assistance til test og idriftsætning (ved opstart som kunde)
Langt de fleste idriftsætninger er enkle. Hvis vi ikke vi på forhånd oplyser dig en specifik pris - så er det uden beregning.
Vores mål er altid at få jeres løsning i drift inden for max 1 måned.
Trækker idriftsætning ud over 1 måned foranlediget af forsinkelser fra jeres side forbeholder vi os ret til at opkræve et idriftsætningsgebyr på 500,00 kr. pr. påbegyndt ekstra måned.
Assistance for test og idriftsætning af nye samhandelspartnere Langt de fleste partnere er enkle at idriftsætte. Hvis vi ikke vi på forhånd oplyser dig en specifik pris - så er det uden beregning
Support og selvbetjening.
Vores prissætning forudsætter at du anvender den selvbetjeningsløsning, som er indbygget i vores app/portal-løsning.
Vi instruerer i brugen under idriftsætningsforløbet, og har som mål at du selv kan håndtere og afhjælpe fejl.
Det er naturligvis fuldt OK, at tilkøbe et udvidet supportabonnement. Vi supporterer naturligvis fuldt ud.
Udvidet brugersupport: 500,00 kr./måned
BEM. mange af vores erp-partnere vil også kunne påtage sig denne opgave.
Forhør hos din erpforhandler, og du vil kunne give dem adgang til at supportere dig.
Kundetilpasninger (konvertering, pant, charge).
Brug og support vedr. B2B Backbones konverterings, pant, charge funktionalitet.
Månedligt gebyr = 62,00 kr./md
Kundetilpasninger (kundespecifik programmering af customization hooks).
Afvikling og support vedr. kundespecifikke tilpasninger på B2B Backbones host-platform.
(Kodning test og idriftsætning af kundetilpasninger altid efter specifik aftale som eengangs-fee)
Månedligt gebyr = 92,00 kr./md
Versions og produkt opgradering af erp-adapter.
Hvis ikke der er afgivet speciftik tilbud gælder det angivne standardgebyr.
Gebyr for opgraderingsassistance = 1.500,00 kr.
(inclusive ret til at modtage nyeste version af adaptersoftware)
Åbningsgebyr ved rykker 2.
Modtager vi ikke betaling for forfalden saldo, vil vi ved rykker 2 spærre din konto hos B2B Backbone
Gebyr for genåbning = 500,00 kr.

Mulige EDI Partnere med en Backbone-Standard aftale:

EUROSPARSTARBUCKS COFFEEKIWI mini pris
7-ELEVEN DANMARKReitan Distributionføtex
SPARSallingSuper Brugsen
NETTOIrmaKvickly
LET-KØBREMA 1000Dagli' Brugsen
MENYCOOP DANMARK A/Sfakta
BilkaMin KØBMAND

Yderligere EDI Partnere med en Backbone-Advanced aftale:

RYNKEBY FOODS A/SBC CATERING NYKØBING F. A/SLuxaflex Scandinavia AB
Bauhaus FinlandBrico LuxemborgBC - CATERING GROSSISTEN A/S
FLENSTED SNITGRØNT A/SILVA A/SDANÆG A/S
DAVIDSENS TØMMERHANDEL A/SINSPIRATION A/SCAMOLA ApS
ICA Sverige ABFLENSTED A/SBRØNS MASKINFORRETNING ApS
GASA NORD GRØNT AMBAPlantorama Administration