b2bbackbone.com
Kontakt Login to app.b2bbackbone.comLogin

Hvordan kan B2B Backbone være så billigt?

Der er flere grunde til, at vi kan holde priserne på det meget lave niveau:

Central vedligeholdelse og drift

Dels har vi udviklet B2B Backbone på den måde, at vi reelt kan flytte langt hovedparten af den komplicerede og vedligeholdelsestunge kode, setup og logik væk fra dig som kunde (dvs. væk fra din B2B Client) og op på vores B2B Backbone-host, som er omdrejningspunktet for samtlige vores kunder. På den måde kan vi vedligeholde løsningen ét sted for alle vores kunder på en gang.

Desuden har vi kodet selve klienten, så den vedligeholder sig selv, på samme måde som du kender det fra eksempelvis antivirus-software - når du én gang har installeret klienten, holder vi den opdateret fra centralt hold. Der er både rationelt for os og sikrer at dit system altid er opdateret. På den måde kan vi holde vores udgifter til support på et meget lavt niveau.

Vi er uafhængige af underleverandører m.fl.

En anden årsag er, at vi selv ejer og leverer den komplette løsning i stedet for at stykke den sammen af diverse tredjepartsprodukter med hver deres ejer, support, forhandler. Da vi samtidig har valgt udelukkende at sælge og supportere løsningen online, er vi uafhængige af underleverandører, ekstra forhandlerled m.m. Vi fastsætter derfor helt selv prisen.

Jo enklere en løsning til overkommelig pris – jo flere brugere

Sidst men ikke mindst er hele grundtanken med B2B Backbone, at vi gerne ville hjælpe små og mellemstore virksomheder over de typiske barrierer, som holder dem fra at få del i det kæmpe rationaliseringspotentiale, der er i elektronisk samhandel. Disse barrierer har meget ofte noget at gøre med, at det er både svært og dyrt at komme i gang. Både vi og vores investorer tror på, at grundtanken med et brugervenligt og billigt produkt uden bindinger tiltrækker så mange desto flere brugere – det er det, der holder vores forretning kørende.

Ovenstående tilgang til vores vilkår for levering af vores service har og vil ikke ændre sig. 18. december 2018 annoncerede vi følgende begrundede ændringer til vores servicevilkår:

Følgende kommer ikke til at ændre sig:

Vores hovedformål – at hjælpe vores kunder hurtigt, enkelt og prisbilligt i gang med EDI.

Vi ønsker og arbejder for, at EDI skal være enkelt for dig. Somme tider kan EDI-projekter være langvarige, involvere projekt-teams, kræve omfattende testscenarier osv. Det afhænger fuldstændigt af din samhandelspartner og dennes tilgang til opgaven. Men efterhånden som vores netværk vokser og vores ry for sikker og effektiv EDI-håndtering styrkes, kan vi mærke, at det lykkes os at forenkle og opbløde partnernes krav og procedurer – hvilket i sidste ende betyder hurtigere og enklere idriftsætning for dig.

Vi ønsker, at så mange af vores kunder som overhovedet muligt, bliver opkoblet via det, vi kalder Fast Track. Det betyder, at idriftsætningen enten er helt gratis eller til en fast lav pris. For at vi kan holde fast i vores hovedformål, vil vi nuancere vores prisstruktur en anelse, så den bygger på et rimeligt forhold mellem din pris og dit træk på vores kapacitet.

Følgende tiltag vil blive sat i drift i løbet af foråret 2019 og være fuldt gældende fra og med 1 juli 2019.

Assistance til test og idriftsætning.

Det er test- og idriftsætningsassistance, der trækker væsentligt på vores ressourcer. Derfor vil vi som udgangspunkt fremover forbeholde os ret til at kræve betaling for assistance omkring test og idriftsætning for de mere komplekse forløb. I de tilfælde vil vi naturligvis give besked på forhånd. Viser det sig, at din samhandelspartner slækker på kravene undervejs i forløbet, flytter vi dem til kategorien fast-track med tilhørende besparelser for dig som kunde.

Dokument-mapninger vil som udgangspunkt fortsat være uden beregning, ligesom adapter-softwaren stadig er gratis (AX undtaget).

Idriftsætning af nye samhandelspartnere.

Når du ønsker at tilføje en ny samhandelspartner sker dette som udgangspunkt stadig uden beregning. Dog oplever vi ind imellem at disse opkoblinger trækker ud på grund af komplekse krav fra partnerens side. Derfor vil vi fremover tilbyde 1 måneds gratis assistance til opkobling af nye samhandelspartnere. Trækker projektet længere ud på grund af partnerens krav, vil vi tage et gebyr for dette.

Support og selvbetjening.

Måske har du, i de sidste måneder, oplevet at modtage fejlmeddelelser i din egen mailbox. Dette er en længe ønsket forbedring af vores service. Vi ønsker at sikre, at du er godt og hurtigt informeret i tilfælde af fejl i dine dokumenter, og at du via selvbetjening hurtigt selv kan korrigere og behandle disse.

Derudover er denne ændring med til at sikre, at vi kan fokusere på de opgaver, der giver mest vædi for dig - og at vi samtidig kan holde vores lave priser. Hvis du har brug for hjælp til at rette i dokumenterne, vil det være muligt at tilkøbe en supportaftale - enten hos os eller hos din erp-forhandler.

Kundetilpasninger.

Vores idegrundlag er at udbyde en enkel one-fits-all EDI-løsning, og langt hovedparten af vores kundeoprettelser følger standardprocedurer. Ind imellem møder vi dog situationer, hvor det er oplagt, at vi indarbejder kundetilpasninger. Vi er lige nu i gang med at samle og rationalisere håndteringen af disse kundetilpasninger i en kundespecifik tilpasningskomponent, så det bliver mere enkelt og overskueligt at opbygge og vedligeholde tilpasninger.

Fra 1/7 2019, vil vi indarbejde et månedligt abonnement for hosting af kundetilpasninger i vores forretningsmodel. Kodning af mindre tilpasninger vil være inkluderet i månedsabonnementet, større tilpasninger bliver efter regning eller tilbud.

Versions- og produktopgradering.

Noget af det, der trækker meget på vores ressourcer, er når vores kunder skifter eller opgraderer deres ERP-systemer. Derfor vil det fremover blive sådan, at assistance til versions- og produktopgraderinger min. bliver mod et fast gebyr.

Forhandlersamarbejder

Vi udbygger løbende vores netværk af erp-forhandlere, og der er derfor mange af erp-husene, der kender vores system. Det betyder, at du i mange tilfælde kan få support fra dem, hvor du måske i forvejen har en support-aftale.

Baggrunden for ændringerne – at bibeholde den gennemskuelige pris

Det ligger os meget på sinde, at vores priser er enkle og gennemskuelige.

Du vil ikke modtage regninger fra os, som du ikke er forberedt på.

De priser, du finder på vores website, og som vi på andre måder oplyser om, vil altid være din totalomkostning med mindre andet er aftalt. Der kommer ikke dyre opstarts- og konsulentgebyrer oveni fra vores side. Når vi implementerer ovennævnte ændringer er det netop for, at vi fortsat kan holde dine omkostninger til standard-idriftsætning og drift på det lavest mulige niveau.