B2B Backbone Standard aftaleDokument/ydelse: Kr.dok. (0-250) dok./md. Kr.dok. (251-500) dok./md. Kr.dok. (501-750) dok./md. Kr.dok. (751->) dok./md.
Månedligt support- og opdateringsabonnement
Udgående dokumenter B2B*
Udgående dokumenter PDF via eMail**
Indgående B2B* dokumenter*
Ind- og Udgående oioUBL dokumenter
Ud- og Indgående EDIFACT og SPEC. dokumenter
Fakturering Månedligt bagud efter forbrug.

Med en B2B Backbone-Standard aftale kan du udveksle ordre ind og faktura ud med dine partnere, som er opkoblet på B2B Backbone, sende og modtage e-dokumenter (faktura, ordre m.v.) via NemHandel, samt udveksle med udvalgte store EDI partnere i Danmark. (se nedenfor)


*B2B-dokumenter dækker over vores interne format, som benyttes, når du udveksler dokumenter med andre B2B Backbone-brugere.
**Hvis modtager ikke kan håndtere andre formater, sendes dokumenterne default som e-mail.

Fra 1/1 2020 indføres viderefakturering af VANS transmissions-afgifter ved transaktioner med de partnere, der anvender VANS netværket.


Mulige Partner med B2B Backbone Standard-aftale