b2bbackbone.com
Kontakt Login to app.b2bbackbone.comLogin

Damolin A/S outsourcede EDI driften, fik øget fleksibilitet og halveret omkostningerne

For Damolin A/S har elektronisk data udveksling (EDI) i mange år været både et værdifuldt værktøj, men også en nødvendighed for at kunne tilfredsstille kundernes krav om EDI-parathed.

Fra begrænsninger og store omkostninger

”Vi har hele tiden været bevidste om, at netop vores EDI-setup var tungt – både hvad angår drift og vedligehold, men specielt ved udvikling af nye dokumenter. Skulle nye kunder kobles på EDI betød det altid store omkostninger til udvikling af dokumenter plus forøgede periodiske omkostninger til abonnement oven i transaktionsafregningen.” udtaler Lars Sørensen, commercial director hos Damolin A/S, og fortsætter:

”Vi har, som mange andre, prøvet at vinde en ordre til en stor kunde, afholde betydelige omkostninger til EDI-setup for så efterfølgende at tabe ordren (og EDI investeringen) igen. Vi har også prøvet at sige nej tak til mindre ordrer, hvor kunden krævede EDI eller blive mødt med krav om en straf-rabat for ikke at kunne honorere EDI kravet.
EDI-omkostningerne skal naturligvis stå i et rimeligt forhold til indtjeningspotentialet.”

..til muligheder og væsentlige besparelser

Da vores EDI-konsulent i 2012 tog initiativ til B2B Backbone projektet, hægtede vi os på, og kunne nu tilbyde EDI som generel mulighed, hvor kunden efterspurgte det.

Kommer der en forsespørgsel fra en ny ind- eller udlandskunde, sender vi blot de tekniske specifikationer og kontaktinfo videre til B2B Backbone. Enten har de allerede udveksling med kunden - Ellers etablere de den.

I dag har vi outsourcet hele vores EDI drift til B2B Backbone.

B2B Backbone’ prispolitik med ren transaktionspris, gør at vi i dag ikke bare generelt kan tilbyde EDI, men nu også selv tage initiativ til, at udnytte rationaliserings- potentialet ved EDI - Og både i forhold til kunder og leverandører.

Oven i de fordele det giver, har vi minimum halveret vores ”total cost of ownership” på EDI.

Damolin A/S
Damolin, Mors fabrik

Forenkling og lettelse i IT drift og vedligeholdelse

Brian Rønberg, IT system consultant hos Damolin A/S:
”Indtil 2013 blev opgaven løst på traditionel vis ved at Damolin selv forestod vedligeholdelse og drift af vores EDI løsning. En løsning, dels med et EDI modul i vores erp-system, en EDIFACT-converter og et kommunikationsmodul. Driftsmæssigt et lidt komplekst setup med flere potentielle ”point-of-faliure”.

I dag er alle del-systemer afløst at én service- komponent, som afvikles internt fra vores erp-system, direkte som webservice-kald. Ingen ekstra services eller komponenter, som skal overvåges.

Outsourcing - men med fleksibiliteten i behold

Konceptet med én erp-adapter, som automatisk arver koden fra B2B Backbone' host, har betydet at vi nu kun har et absolut minimum af konfiguration – alt er effektivt outsourcet og vedligeholdes centralt af B2B Backbone på deres host.
Samtidig indeholder konceptet ”user-hooks”, som gør at vi ikke har oplevet at måtte give afkald på fleksibilitet. Vi udnytter user-hooks f.eks. ved ordre-indsæt til vores specifikke efterbehandling, palle-håndtering, frigivelse, produktionsoprettelse osv.

Fremtiden

Vi er fortsat glade for vores XAL, men er naturligvis realistiske mht. levetiden for vores erp-system.
At B2B Backbone også tilbyder adaptere til både AX og NAV, ser vi naturligvis som en stor fordel.”


Damolin A/S

Damolin er en højt specialiseret og yderst fleksibel virksomhed, som siden stiftelsen i 1942 har produceret kattegrus, olie- og kemikalieabsorbenter samt pulver- og granulatprodukter til en lang række industrielle formål.
Gennem årene er sortimentet løbende udvidet med komplementære produkter, så Damolin i dag fremstår som leverandør af totalløsninger til kunder inden for både industri og handel i såvel Europa som på oversøiske markeder. Denne position er gennem de senere år styrket yderligere via opkøb i ind- og udland.