b2bbackbone.com
Kontakt Login to app.b2bbackbone.comLogin

wikiEDIa.dk er en samling af artikler omkring digital samhandel og EDI.

wikiEDIa.dk og B2B Backbone konceptet ejes og drives af EDI Service ApS.

(EDI: Electronic Data Interchange
= Elektronisk Data Udveksling)

(SMV: Små og Mellemstore Virksomheder)

wikiEDIa.dk

Digital image

Digital samhandel - Egen EDI platform versus Online-Services

14. juni 2015, Robert Olesen

Det væsentligste valg, du står overfor, er afgjort, om du selv vil drive din egen EDI platform, eller du vil benytte en Online-service.

Standardisering og digitale formater

Digitale formater har fortsat en meget stor plads, når diskussionen handler om digitalisering og digital samhandel. Og naturligt nok, for mange ser fortsat standardisering, som nøglen til løsning af udfordringerne.

Os, der har været med et pænt stykke af vejen, husker flere standardiseringsinitiativer, og at løsningen altid var "lige om hjørnet". Men vi venter fortsat på det store gennembrud.

Egen EDI løsning

Langt de fleste, som har implementere digital samhandel, har bygget en løsning op omkring en standard - EDIFACT oioXML/oioUBL/Nemhandel e.l. Har investeret i et EDI modul, konverter- og kommunikations-software, eller måske egenudviklet software.
Denne type løsniger har fungeret gennem mange år, og løser de opgaver de er konfigureret til. Men problemet er, at de er komplekse og dyre - både at implementere, og ikke midst at udvide med nye samhandelspartnere, drive og vedligeholde.

I en tidligere artikel henvises til en undersøgelse blandt 235 virksomheder, som netop peger på udfordringerne med komplekse systemer, manglende it-kompetencer samt for store omkostninger og usikkerheder, som de væsentlige barrierer, og årsagen til at de ikke er kommet igang med digitalisering.

Har du både it-kompetencer og -kapacitet i dit eget hus, og har du store mængder ensartede transaktioner, er det naturligvis basis for, at få økonomi i selv at drive din egen EDI platform.

Men for langt de fleste små og mellemstore virksomheder (SMV'ere) er ingen af forudsætningerne opfyldt. Og Danmark er karakteriseret ved at have rigtig mange SMV'ere - Virksomheder med +100 medarbejdere udgør under 1 procent.

Samhandel kræver som bekendt to parter - Uden løsninger, som passer til SMV'ere - Ingen væsentlig udbredelse af digital samhandel.

Online-services

B2B Backbone er en Online-service - eller service "i skyen" om du vil.
De efterfølgende punkter gir baggrunden for og tankerne bag, det der idag er blevet til B2B Backbone konceptet.
Og intentionen er samtidig at beskrive forskellen i forhold til valg af eget system.

Baggrund

Motivationen er, som nævnt i vores vision, at hjælpe dig og dine samhandelspartnere til at realisere det betydelige uudnyttede rationaliseringspotentiale, som digitalisering repræsenterer.

Tankerne bag og foretagne valg valg er opstået som reflektioner over:

  • Digitaliseringsinitiativernes svage effekt: Hverken EDIFACT, ebXML, openXML, oioUBL/Nemhandel har for alvor "flyttet hegnspæle".
  • SMV'ernes udfordringer: Teknologien opfattes som svært tilgængelig, dyr, ensidigt til samhandelspartneres fordel.
  • Konstateringer, som leder til spørgsmålet: Er det - i en stadigt mere dynamisk verden - overhovedet realistisk, at alle aktører skulle nå til enighed om samtidigt at understøtte én fælles standard, én fælles teknologi?

Den uperfekte virkelighed som forudsætning

Hvor standardiseringsinitiativerne har forudsætningen om at alle virksomheder skal rette ind efter standarden, har vi med B2B Backbone konceptet vendt tangegangen på hovedet.

Vi har det udgangspunkt at den uperfekte virkelighed, med mange forskellige erp-systemer/teknologier, i en uskøn blanding af gamle og nye versioner, er den virkelighed, vi har givet. - Er forudsætningen for vores design af software og services.

Valg af erp-system = digital standard

SMV'erne vælger udpræget standard erp-systemer. Og de mange små virksomheder, i stigende grad on-line erp-løsninger.

Vores udgangspunkt er, at du dermed på en måde allerede har valgt "en standard". Et erp-system har en indbygget datamodel, som dækker dit aktuelle behov. For to samhandelspartnere kan sagtens gælde, at den ene part er dækket ind med en enkel løsning, som feks. e-conomic, mens den anden har brug for et langt mere komplekst system, som f.eks Dynamics AX.

Virksomheder og systemer er forskellige - og dog..

Det væsentlig argument for standardisering er at systemer er forskellige. Og ja, systemer er forskellige mht. teknologi, datatyper, syntax osv. - Konsekvensen er at de ikke umiddelbart kan udveksle data/informationer.

Men vores erfaringer er, at de grundlæggende datastrukturer, der skal udveksles, i hovedtræk er ens.(*) En virksomhed, som idag kommunikerer traditionelt, tilpasser kun yderst sjældent f.eks sin indkøbsrekvisition specifikt efter leverandør. Og ændrer iøvrigt også kun yderst sjældent i den grundlæggende datastruktur, i det erp-system de har valgt.

Så ja - Virksomheder og systemer er forskellige, men vi tænker grundlæggende ens - benytter i vid udstrækning de samme modeller, strukturer og processer.

(*) Det vil føre for vidt at behandle standardisering / datastrukturer i denne artikel, men der følger senere en artikel, hvor dette emne behandles specifikt.

Outsourcing i skyen = Én fælles konverter og kommunikation

Kommer én af dine samhandelspartnere med ønske/krav om EDI udveksling. Og har du din egen EDI løsning. Ja så er du nødt til selv at forestå hele implementeringen og afholde omkostningerne dertil - Det samme gælder ved ændringer og rettelser - Konsekvensen af at du selv har påtaget dig vedligeholdelse og drift.

Når vi på vore online-service "mapper" et nyt format eller tilretter et eksisterende til f.eks en udenlandsk samhandels-partner, er det en ændring som potentielt set "slår igennem" for alle vores kunder på én gang.

At servicen ligger online overflødiggør således ikke standardisering. Vi skal naturligvis følge og overholde de samme standarder, som din samhandelspartner anvender. Men den væsentlige forskel er, at det ikke kræver ændringer hos dig - på dit system.

For os betyder det: Flere brugere om samme forbindelse = bedre udnyttelse af vores indsats. For dig betyder det: Flere "out-of-the-box" opkoblinger, hurtig implementering - på "hop-on hop-off" vilkår.

På den måde kan du både imødekomme dine samhandelspartneres krav - og ikke mindst understøtte dine egne ønsker om rationalisering.
Og du behøves ikke at interessere dig for hverken teknik eller formater - Det klarer din erp-adapter.

Erp-adapteren

Erp-adapteren, som vi har udviklet til B2B Backbone, er et lille software-plug-in til dit erp-system. Adapteren gør dit system i stand til at hente og bringe data direkte og sikkert i skyen fra/til vores online-host.
Det er dit erp-system, som har initiativet. Det er dig der bestemmer, hvornår og hvad du vil udveksle.

Adapteren er designet til at passe specifikt til dit erpsystem - versions-uafhængtgt. Uden krav til at du skal opdatere dit system først. Adapteren er et "ægte" plug-in forstået på den måde, at det ikke hverken kræver eller selv foretager ændringer i dit system.
Ønsker du af andre årsager senere at opdatere dit system til ny version eller opgradere til et nyere produkt - Så skal du ikke tage hensyn til B2B Backbone-adapteren. Du installerer blot en ny adapter på dit nye system, når det er opdateret.
(Erp-adapteren er en af hoved-komponenterne i vores løsning. I en senere artikel vil jeg beskrive, hvordan vi har løst kompromiset med at udnytte standardiseringens fordele, men samtidigt har bevaret fleksibiliteteten.)

Erp-adapteren leveres "free of charge" - Dvs. at din investering er 0 kr. Og installation af adapteren tager typisk under 1 time. Efter installationen kan du umiddelbart samhandle digitalt med andre virksomheder, som er opkoblet på servicen.
(Implementering af digital samhandel med en eksterne partner tager dog typisk min. 1 uge.

Er online-services svaret?

Kan vi med online-services udbyde én løsning, som alle virksomheder kan bruge?
Nej - helt sikkert ikke. Men mens vi venter på den perfekte verden, kan vi løse opgaven for en stor gruppe af virksomheder - De virksomheder, som anvender de standard erp-løsning, som vi aktuelt understøtter (p.t. 6 produkter).
De vil umiddelbart kunne handle sammen digitalt, og handle med andre virksomheder, som har valgt "standardiserings-vejen" - F.eks. NemHandel eller større EDI-partnere: Detailkæder, Grossister osv. (B2B Backbone understøtter pt. formater og setup mod mere en 70 større partnere).

Vover man at spå om fremtiden, er det et spørgsmål, om ikke et langt mere realistisk billede af fremtiden bliver, at SMV'ere "slutter sig sammen" i klynger/brancher og vælger on-line services, som passer til netop deres virkelighed. Den komplekse teknologi bliver, sammen med udfordringen i løbende at tilpasse sig ændringer i standarder og samhandelsprocedurer, på den måde samlet og indkapslet hos få service-udbydere, som har kapacitet og know-how til løse opgaverne.

En service til digital samhandel i skyen er ganske enkelt blot endnu en forgrening i udviklingen af specialisering og samarbejde mellem virksomheder.

Valg mellem Eget vs Online - enten-eller | både-og

Mange systemleverandører og rådgivere vil måske opstille dette valg, som et enten-eller valg. Det er naturligvis korrekt at to eller flere løsninger komplicerer billedet, men det er ingen naturlov.

Vi har kunder, som høster gevinsten af at fortsætte de investeringer de allerede har foretaget i eget EDI system - Samtidig med at de vælger at udveksle med andre partnere gennem vores online-service.

Overvejer du at digitalisere din samhandel. Så er online-løsninger, modsat egne løsninger, under alle omstændigheder en billig måde at afprøve teknologien, uden at du risikerer at tabe væsentlige investeringer.