3N Lakering automatiserer og sparer mandetimer

3N Lakering automatiserer og sparer mandetimer

3N Lakering A/S laver både autolakering og industrilakering og håndterer hver dag mange forskellige ordrer. Med B2B Backbone automatiserer de indlæsning af ordrer i økonomisystemet, og det regner de med at spare mange mandetimer på.

”Traditionelt har vores kunder sendt os en indkøbsrekvisition pr. mail, og så har vi siddet og tastet ordrerne ind i vores økonomisystem,” fortæller Morten Fuhlendorff Nielsen, der er direktør for 3N Lakering. ”Vi sad faktisk og tastede alt det, som vores kunder allerede havde tastet én gang, og det er jo spild af tid!”

Fra rekvisition til færdig ordre – helt automatisk

I dag har 3N Lakering fået implementeret B2B Backbone, der automatiserer det manuelle tastearbejde. Morten Fuhlendorff Nielsen uddyber:

”Når en kunde sender os en ordre i dag, går filen gennem B2B Backbone og bliver automatisk indlæst i vores økonomisystem. Så snart det er sket, får vi en mail om, at der ligger en ny ordre til os, og hvilket ordrenummer den har. Vi taster så ordrenummeret i vores økonomisystem og kan straks se alle de oplysninger, vi skal bruge for at gå i gang. Langt de fleste gange går det 100 % automatisk, men hvis der for eksempel er et varenummer, systemet ikke kan genkende, får vi en mail om det og går manuelt ind og retter det til.”

Også en fordel for kunderne

For at dataudvekslingen kan ske automatisk, kræver det, at 3N Lakerings kunder også har implementeret B2B Backbone, men det ser Morten Fuhlendorff Nielsen ikke som noget problem.

”Vi skal selvfølgelig lige tage en snak med dem om, hvad det går ud på, men så snart de hører, det ikke koster dem noget, har de været nemme at overtale. Da vi står som modtager, er det os der betaler for transaktionerne, for vi har den største fordel ud af automatiseringen. Men det er selvfølgelig også en fordel for vores kunder, at det er let at sende en ordre. Jeg vil i øvrigt vove at påstå, de slet ikke har mærket noget til løsningen, for de skal bare indtaste rekvisitionen i deres system og fremsende den, som de plejer, og så kommer den ind i vores system via integrationen med B2B Backbone.”

Mange mandetimer kan spares hver uge

”Jo flere af vores kunder, der sender os ordrer på den her måde, jo mere tid sparer vi i dagligdagen,” forklarer Morten Fuhlendorff Nielsen. ”Samtidig slipper vi for en masse af de fejl, der let kan opstå, når man sidder og genindtaster oplysninger fra et stykke papir. Vi regner på længere sigt med at spare mange timer om ugen, fordi vi har B2B Backbone.”

Vigtig konkurrenceparameter

”Vi lever i en meget konkurrencepræget branche, og vi kan ikke bare blive ved med at gøre, som vi altid har gjort,” fortsætter Morten Fuhlendorff Nielsen. ”Selv hvis vi bare gjorde som for fem år siden, ville vi blive kørt over af vores konkurrenter i dag. Så vi tænker hele tiden på, hvordan vi kan optimere og få mere tid til det, der skaber værdi for vores kunder.”

Løsningen tilpasses efter behov

Det er gratis at implementere B2B Backbone, der derfor er en attraktiv løsning for små og mellemstore virksomheder. Morten Fuhlendorff Nielsen ser også andre fordele:

”Det er rigtig rart, at det ikke er en eller anden stor koncern, der står bag, for de kan være virkelig svære at komme i kontakt med. Hvis vi savner en funktion i B2B Backbone, taler vi direkte med dem, der har lavet løsningen, og så tilpasser de den til vores behov. De er rigtig gode til at lytte til vores tanker og videreudvikle derudfra.”

Alle muligheder skal udnyttes

3N Lakering regner med, at de med tiden også vil bruge B2B Backbone til andet end ordrehåndtering.

”Vi bestemmer sådan set selv, hvor langt vi vil køre automatiseringen,” siger Morten Fuhlendorff Nielsen. ”Indtil videre sætter vi selv ordren i kø i produktionen, når vi har tjekket den i vores økonomisystem, men i virkeligheden kunne vi godt lade produktionen se ordren direkte. Vi bruger også B2B Backbone, når vi sender EAN-fakturaer til det offentlige, og senere hen vil vi også bruge løsningen, når vi skal sende fakturaer til vores øvrige kunder. Systemet kan selv tjekke, at tallene på fakturaen passer på de tal, vores kunde tastede på indkøbsrekvisitionen, og hvis de ønsker det, kan de vælge at lade systemet sætte fakturaen til betaling automatisk, hvis alle tal stemmer. Der er mange muligheder med B2B Backbone, der bare venter på, vi begynder at bruge dem.”