En EDI-service skal være for alle

B2B Backbone er stiftet med det klare formål at hjælpe små og mellemstore virksomheder godt i gang med EDI.

”Hele grundtanken med B2B Backbone er, at vi gerne ville hjælpe små og mellemstore virksomheder over de typiske barrierer, som holder dem fra at få del i det kæmpe rationaliseringspotentiale, der er i elektronisk samhandel.” Robert Olesen, stifter af B2B Backbone.

Disse barrierer har meget ofte noget at gøre med, at det er både svært og dyrt at komme i gang. Vi tror på, at grundtanken med et enkelt og billigt produkt uden bindinger tiltrækker så mange desto flere brugere – det er det, der holder vores forretning kørende.

Vores mission er derfor:

At udbrede digital samhandel i små og mellemstore B2B-virksomheder og dermed styrke dem i konkurrencen med de store koncerner.

Det vil vi opnå ved at hjælpe vores kunder hurtigt, enkelt og prisbilligt i gang med EDI...

… og det gør vi ved at tilbyde en online samhandelsplatform, hvor virksomheden via en plug ’n play adapter til deres ERP-system kan udveksle data med deres samhandelspartnere.

Vi lægger særlig vægt på at

  • Du kommer hurtigt i gang
  • Du får en brugervenlig løsning der vedligeholder sig selv
  • Prisen er overkommenlig – selv for små virksomheder

Hurtigt i gang

Vi ønsker og arbejder for, at EDI skal være enkelt for dig. Somme tider kan EDI-projekter være langvarige, involvere projekt-teams, kræve omfattende testscenarier osv. Vi arbejder for det modsatte, men vi er dog afhængige af din samhandelspartner og dennes tilgang til opgaven.

Efterhånden som vores netværk vokser, og vores ry for sikker og effektiv EDI-håndtering styrkes, lykkes det os at forenkle og opbløde partnernes krav og procedurer. Det betyder hurtigere og enklere idriftsætning for dig.

Vores idegrundlag er at udbyde en enkel one-fits-all EDI-løsning, og langt hovedparten af vores kundeoprettelser følger standardprocedurer.

Enkel i brug

Vi har gjort det muligt at flytte langt hovedparten af den komplicerede og vedligeholdelsestunge kode, setup og logik væk fra dig som kunde og op på vores B2B Backbone-host, som er omdrejningspunktet for samtlige af vores kunder.

På den måde kan vi vedligeholde løsningen ét sted for alle vores kunder på en gang, og din side af systemet bliver så enkel og vedligeholdelsesfri som mulig.

Overkommelig pris

Vores prisstruktur er meget enkel - du betaler pr. transaktion. Oprettelsen koster som udgangspunkt ingenting, og hvis du sender få dokumenter, kan du komme i gang uden abonnement. Sender du mere, kan et abonnement svare sig.

Du kan læse mere om vores priser her.

De priser, du finder på vores website, og som vi på andre måder oplyser om, vil altid være din totalomkostning med mindre andet er aftalt. Der kommer ikke dyre opstarts- og konsulentgebyrer oveni fra vores side.

Har du brug for ekstra support, er det muligt at tilkøbe. Vi udbygger dog også løbende vores netværk af erp-forhandlere, og der er derfor mange af erp-husene, der kender vores system. Det betyder, at du i mange tilfælde kan få support fra dem, hvor du måske i forvejen har en support-aftale.

De ekstra ydelser, som vi tager os betalt for, kan du finde i oversigten her.

Kontaktperson

Finn Nysted
Finn Nysted
fn@b2bbackbone.com
+45 30 69 10 08

Andet