Vi understøtter dine systemer og din samhandel

ERP-adapter-integration

Vi har udviklet en EDI-adapter til de mest anvendte ERP-systemer på markedet.

Vi hjælper dig i gang med setup og giver dig instruktion omkring udveksling. Herefter arbejder du blot videre med de kendte rutiner i dit ERP-system.

Anvender du cloud-ERP som f.eks. eConomic, Uniconta, Winfinans eller en af Dynamics' online-services, så vil B2B Backbone kunne aktiveres og anvendes umiddelbart herefter.

Hvis du har din egen ERP-installation så leverer vi gratis EDI-adapter-software, som ikke kræver ændringer i dit standard ERP-system. Det letter installation, vedligeholdelse og opgraderinger, og holder dermed vedligeholdelsesomkostninger på et minimum(*).

Vi udvikler løbende ERP-adapter-teknologien og understøtter pt følgende ERP-løsninger:

 • Dynamics NAV (2.6 -> Classic/RTC/BC)
 • Dynamics C5 (XAL) (2.0 ->)
 • Dynamics AX (3.0 -> AX2012 -> AX365)
 • eConomic
 • Uniconta
 • Winfinans

*Du afholder selv omkostningerne til din ERP-partner omkring installation.

API-integration

Var dit ERP-system ikke imellem dem, hvor vi pt. udbyder en ERP-adapter, så er det stadigt muligt at benytte B2B Backbone. Vi udbyder nemlig flere andre muligheder som f.eks.:

 • API (REST-API, JSON eller XML)
 • Filudvekslingsservice
 • Etc.

Vi har etableret forbindelse til en del andre ERP-systemer på denne måde, blandt andet iScala, ISF, Octopus, Odoo, Mammut, Winkompas + en del egenudviklede løsninger, hvor B2B Backbone anvendes som underliggende blackbox-løsning.

Samhandelsmåder

Måden at handle sammen på flytter sig stærkt, og kravene øges.

Vi understøtter naturligvis et traditionelt flow med dokumenter som f.eks. ordrer, ordrebekræftelser, leveringsadviseringer og fakturaer.

Men også mere avancerede samhandelsmåder som f.eks.

 • Understøttelse af B2C webshop-løsninger (Drop-Shipment)
 • Leverandørejet lager (Consignment, SelfBilling osv.)
 • CrossDocking (samlet levering til logistikcentre)
 • ASN (Advanced Shipment Note, SSCC spec. batch-sporing osv.)
 • 3PL (Lagerhotelunderstøttelse)

Vi udvikler løbende vores løsning efter de behov der efterspørges. Vores fokus er at levere one-fits-all transaktions- og integrationsløsninger, men vi kan, i samarbejde med din ERP-partner, tilpasse dokumentflow og -indhold til at passe til netop dit og din samhandelspartners behov.

ERP-adapter-integration til:

 • Dynamics NAV (2.6 -> Classic/RTC/BC)
 • Dynamics C5 (XAL) (2.0 ->)
 • Dynamics AX (3.0 -> AX2012 -> AX365)
 • eConomic
 • Uniconta
 • Winfinans

API-integration til:

 • API (REST-API, JSON eller XML)
 • Filudvekslingsservice
 • Etc.

Samhandelsscenarier:

 • Traditionelle ordreflows
 • Understøttelse af B2C webshopløsninger (Drop-Shipment)
 • Leverandørejet lager (Consignment, SelfBilling osv.)
 • CrossDocking (samlet levering til logistik-centre)
 • ASN (Advanced Shipment Note, SSCC spec. batch-sporing osv.)
 • 3PL (Lagerhotelunderstøttelse)

Andet