Etableringspriser

Vi fakturerer en etableringspris, hver gang du ønsker at blive koblet op mod en ny partner samt for hver dokumenttype (ordre, faktura eller andet) du ønsker at udveksle med den pågældende partner. 

Priserne herunder gælder for alle de partnere, du kan se på vores B2B-partnerliste. Visse partnere på denne liste er Kategori1partnere. Disse er gratis for dig at blive koblet op imod.

Ydelse Pris (DKK)
Opsætning af forbindelse til samhandelspartner 1.000 kr.
Opsætning af dokumenttype (fx faktura eller ordre) til partner 2.000 kr.

Hvis en virksomhed ikke er på B2B Partnerlisten, så er det fordi vi ikke har forbindelse til dem endnu, eller fordi denne forbindelse ikke er fuldt udbygget med alle dokumenttyper. I dette tilfælde skal du endelig henvende dig til os, så vi kan tale om, hvad der skal til, for at du kan blive forbundet med dem.

Etableringspriserne er engangsafgifter, der faktureres sammen med dit månedlige abonnement.

Efterfølgende ønsker om tilretninger og videreudvikling på din opsætning bliver udført til gældende timepris (1.506 kr.). Ved større opgaver kan vi tilbyde en fast pris.